Zoekresultaten

Hoe het draagvermogen van een ondergrond correct bepalen?

11.10.22

Relevante producten

Deel op

Hoe het draagvermogen van een ondergrond correct bepalen?

Om problemen te vermijden, is een van de eerste stappen bij nagenoeg ieder bouwproject het bepalen van het draagvermogen van de ondergrond. Om de kwaliteit van de fundering te garanderen, zijn kwalitatieve plaatproeven dan ook onontbeerlijk. Net als de toestellen waarmee je deze beproeving tot een goed einde brengt.

 

 

Het principe van een plaatproef

 

Het principe achter plaatproeven is kinderlijk eenvoudig: een plaat wordt op de grond gelegd, waarna je aan de hand van een valgewicht tot driemaal toe neerwaartse druk op dit oppervlakte uitoefent. Het gevolg is dat de ondergrond wat inzakt, en precies op basis van de omvang van die inzakking kan de draagkracht van een bodem worden berekend.

Concreet controleer je middels een licht dynamische plaatproef:

  • De dynamische E-modulus Evd
  • De draagkracht van de ondergrond
  • De verdichtingsgraad van funderingslagen

Om de indrukking op het centrale punt van de drukplaat te kunnen meten na drie inslagen van het valgewicht is noodzakelijk dat:

  • De inslag gebeurt onder een maximale kracht van 7,07 kN.
  • De diameter van de plaat 30 cm bedraagt.
  • De verplaatsing wordt gemeten met een versnellingsmeter.

 

Hoe de perfecte plaatproef uitvoeren?

 

Om de perfecte plaatproef te kunnen uitvoeren, is het allereerst cruciaal om te kiezen voor een effen testvlak. Eens je die locatie hebt gevonden, voer je eerst drie voorverdichtende slagen uit. Deze fungeren nog niet als eigenlijke test, maar zullen ertoe bijdragen dat de plaat goed verbonden is met de bodem.

 

Pas daarna is het tijd voor de eigenlijke test. Voer hierbij drie nieuwe inslagen uit, op basis waarvan het plaatproeftoestel de vervorming die optreedt zal kunnen opmeten. Op de meest moderne toestellen, zoals de LFGpro van het Duitse HMP, kan je instant het gemiddelde van deze vervormingsmetingen, de dynamische E-modulus Evd en de compacteringsgraad van het display aflezen. Teneinde de data foutloos te kunnen loggen, worden ook de GPS-coördinaten op de locatie van de meting automatisch opgeslagen.

 

 

Het typebestek 250 voor de wegenbouw

 

Dynamische plaatproeftoestellen zijn sinds enige tijd opgenomen in het Standaardbestek 250 voor de uitvoering van openbare wegenwerken. Gezien de gebruiksgemak en de toegenomen efficiëntie bij het bepalen van de verdichting, hoeft het niet te verwonderen dat heel wat aannemers behoorlijk opgetogen waren na deze toevoeging.

 

Lasertopo: een vruchtbare voedingsbodem voor dynamische plaatproeftoestellen (en de kalibratie ervan)

 

Als meetspecialist wachten we bij Lasertopo niet af, maar nemen we liever het voortouw op vlak van duurzame innovaties op vlak van meten. Het maakt dat onze experten de toestellen intussen door en door kennen. Dus zit je met een probleem, heb je een vraag, ben je op zoek naar een huurtoestel voor een bepaalde opdracht? Geen zorgen, Lasertopo is er voor je!